22/05/2012 Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της Αποδόσεως της Εορτής του Πάσχα

Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

 

anastaseos

Ο Ιερός Ναός μας την 22αν Μαΐου 2012,

 

ημέρα Τρίτη και ώρα 8 μ.μ. – 1 πρωινή,

 

πραγματοποιεί Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία

 

της Αποδόσεως της Εορτής του Πάσχα.

Προσκαλούμε άπαντες τους ενορίτες να προσέλθουν

 

και να συμμετάσχουν σ’ αυτή την κατανυκτική σύναξη

 

που αποτελεί μοναδική ευκαιρία

 

προς ωφέλεια πνευματική όλων μας.

 

 

 

Εκ των Εφημερίων του Ιερού Ναού

 

 

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 22/05/2012 Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της Αποδόσεως της Εορτής του Πάσχα