Εορτές

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου
Ὁ Βίος τῆς Αγίας Βαρβάρας τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου του διορατικού και θαυματουργού
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνα, προστάτου τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἄτεκνων γυναικῶν.
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου (Τσαλίκη) τοῦ Θεοφόρου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Οσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου «Σήμερον τῶ ναῶ προσάγεται ἡ πανάμωμος Παρθένος»
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ματθαῖου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ
Τό Ἱερό σαρανταλείτουργο στό Ναό μας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως (2)
Ὁ Βίος τοῦ Ἀγίου Μηνᾶ τοῦ Μεγαλομάρτυρος «τοῦ ἐν τῷ Κοτυαείῳ»
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως Αἰγύπτου
Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐρανίων Δυνάμεων
Ὁ Βίος τῶν Άγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων καὶ Θαυματουργῶν 1 Νοεμβρίου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
28η Ὀκτωβρίου: Ἐθνική Ἐπέτειος - Μνήμη Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἀδελφοθέου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ Πελοποννησίου (Μνήμη ἀνακομιδῆς ἱερῶν λειψάνων του)
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου
Ὁ Βίος τοῦ Όσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ
Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Μνήμη θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης
Ὁ Βίος τῆς πρωτομάρτυρος καί Ἱσαποστόλου Θέκλας
Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννη
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδας καὶ Ἀγάπης
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αυτῶ Ἀρχιερέων
Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 1η Σεπτεμβρίου
Ἡ Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καί Παῦλου τοῦ νέου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως
Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἐθνομάρτυρος
Ἀπόδοσις ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰαματικοῦ
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ὁσιομάρτυρος
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος
Μνήμη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου
Ὁ Βίος τοῦ Ὀσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων ἐκ Ρώμης 1 Ἰουλίου
Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου
Τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Ἡ Σύναξις τῶν Αγιορειτῶν Πατέρων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἐλισσαίου
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Οἱ Ἅγιοι Πάντες
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα
Ἁγίου Πνεύματος
«Νῦν τό Παράκλητον Πνεῦμα ἐπί πᾶσαν σάρκα ἐκχέχυται»
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
03/06/2023 Ψυχοσάββατον
Οἱ Ἅγιοι 318 Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ὁ Βίος τοῦ Ὀσίου Ἰωάννου, τοῦ Ρώσου
Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου
Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί Ἑλένης, τῶν Ἰσαποστόλων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, Ἐπισκόπου Λαρίσης
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινῆς)
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τῶν Φωτιστῶν τῶν Σλάβων
Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ Θεολόγου
Κυριακή τοῦ Παραλύτου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰώβ, τοῦ Δικαίου καί Προφήτου
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ Ἀττικῆς
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀδελφοῦ τοῦ Eὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου
Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Ζωοδόχος Πηγή
Τό Ἃγιον Πάσχα
Μέγα Σάββατον
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Πέμπτη
Μεγάλη Τετάρτη
Μεγάλη Τρίτη
Μεγάλη Δευτέρα
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε', Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Κυριακή τῶν Βαΐων
Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου
Ε' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
Δ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)
Μνήμη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)
Ὁ Βίος τοῦ Ὀσίου Ἀλεξίου, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ
Β' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμά)
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων
Α' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ
Οι Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο ευπρόσδεκτος καιρός
Κυριακή τῆς «Τυροφάγου»
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας μάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος
Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω
Ὁ Βίος τῆς Ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
18/02/2023 Ψυχοσάββατον
Τά Ψυχοσάββατα
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος
Κυριακή τοῦ Ἀσώτου
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἰβηριτίσσης 12/02/2023
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου καί Ἰσαποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ
Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί Ἄννης τῆς Προφήτιδος
Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τοῦ Μάρτυρος
Πῶς καθιερώθηκε ἡ Ἑορτή τῶν Τριῶν Ιεραρχῶν
Μνήμη εὑρέσεως τῆς ἐν Τήνῳ Ἱερᾶς εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας 30/01/2023
Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Ἱεράρχες ὥς μέγιστοι Θεολόγοι καί προστάτες τῆς Ἑλληνικῆς παιδεῖας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου
Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας Ξένης
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου τοῦ Ἀποστόλου, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Άθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἐπισκόπου Νύσσης
Σύναξις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ ἡ μετένεξις τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Χειρὸς εἰς Κωνσταντινούπολη
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ - Σπουδή στήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τοῦ Μεγάλου
Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου
Ἡ Θεοτόκος, ἐργαστήριον ἐνανθρωπήσεως - Αἰσθητική καί Θεολογική ἀνάλυση τῆς εἰκόνας τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Εὐγενίας τῆς Ὁσιομάρτυρος
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ἱερομάρτυρος καὶ Θεοφόρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἱερομαρτύρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Κύπρου
Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Παταπίου τοῦ Αἰγυπτίου προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν καί τῶν ὑδρωπικῶν
Εορτολόγιο Εορτές και Βίοι Αγίων