Εορτές

Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου, Ἀρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Σάββα τοῦ ἡγιασμένου
04/12/2022 Ανακοίνωσις Φιλανθωπικών Δράσεων Ιδρύματος Νεότητος
11/12/2022 Χριστουγεννιάτικη μουσική εκδήλωση
Ὁ Βίος τῆς Αγίας Βαρβάρας τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου του διορατικού και θαυματουργού
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Ἀποστόλου τοῦ Πρωτοκλήτου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Στυλιανοῦ τοῦ Παφλαγόνα, προστάτου τῶν παιδιῶν καὶ τῶν ἄτεκνων γυναικῶν.
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Ἰακώβου (Τσαλίκη) τοῦ Θεοφόρου, καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Οσίου Δαυΐδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
Τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου «Σήμερον τῶ ναῶ προσάγεται ἡ πανάμωμος Παρθένος»
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ματθαῖου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ
Τό Ἱερό σαρανταλείτουργο στό Ναό μας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Φιλίππου τοῦ Ἀποστόλου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Βίος τοῦ Ἀγίου Μηνᾶ τοῦ Μεγαλομάρτυρος «τοῦ ἐν τῷ Κοτυαείῳ»
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως Αἰγύπτου
Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐρανίων Δυνάμεων
Ὁ Βίος τῶν Άγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων καὶ Θαυματουργῶν 1 Νοεμβρίου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Δαβὶδ τοῦ ἐν Εὐβοίᾳ
28η Ὀκτωβρίου: Ἐθνική Ἐπέτειος - Μνήμη Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος τοῦ Μυροβλύτου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰακώβου τοῦ Ἀποστόλου καὶ Ἀδελφοθέου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Γερασίμου τοῦ νέου ἀσκητοῦ, τοῦ Πελοποννησίου (Μνήμη ἀνακομιδῆς ἱερῶν λειψάνων του)
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀρτεμίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου
Ὁ Βίος τοῦ Όσίου Κυριακοῦ τοῦ Ἀναχωρητοῦ
Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Μνήμη θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης
Ὁ Βίος τῆς πρωτομάρτυρος καί Ἱσαποστόλου Θέκλας
Ἡ Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννη
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Εὐσταθίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Σοφίας, Πίστεως, Ἐλπίδας καὶ Ἀγάπης
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Εὐφημίας τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὕψωσις τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης καί τῶν σύν αυτῶ Ἀρχιερέων
Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἀρχὴ τῆς Ἰνδίκτου 1η Σεπτεμβρίου
Ἡ Κατάθεση τῆς Τιμίας Ζώνης τῆς Θεοτόκου
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Ἀλεξάνδρου, Ἰωάννου καί Παῦλου τοῦ νέου, Πατριαρχῶν Κωνσταντινουπόλεως
Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Φανουρίου τοῦ Νεοφανοῦς, τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, τοῦ Ἐθνομάρτυρος
Ἀπόδοσις ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος τοῦ Μεγαλομάρτυρος καὶ Ἰαματικοῦ
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τῆς Ὁσιομάρτυρος
Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, Μητέρας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Μαρίνης τῆς Μεγαλομάρτυρος
Μνήμη της Δ' Οικουμενικής Συνόδου
Ὁ Βίος τοῦ Ὀσίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου
Ανάμνηση Θαύματος Αγίας Ευφημίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Προκοπίου τοῦ Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Κυριακῆς τῆς Μεγαλομάρτυρος
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ τῶν Ἀναργύρων ἐκ Ρώμης 1 Ἰουλίου
Ἡ Σύναξις τῶν Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Πέτρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου
Ἡ Σύναξις τῶν Αγιορειτῶν Πατέρων
Τό Γενέσιον τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Η νηστεία των Αγίων Αποστόλων
Οἱ Ἅγιοι Πάντες
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου Ἐλισσαίου
Ἁγίου Πνεύματος
«Νῦν τό Παράκλητον Πνεῦμα ἐπί πᾶσαν σάρκα ἐκχέχυται»
Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ, Ἀρχιεπισκόπου Κριμαίας
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων Βαρθολομαίου καί Βαρνάβα
11/06/2022 Ψυχοσάββατον
Οἱ Ἅγιοι 318 Πατέρες τῆς Α’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου
Ἡ Ἀνάληψις τοῦ Κυρίου
Κυριακή τοῦ Τυφλοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ὀσίου Ἰωάννου, τοῦ Ρώσου
Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος (Ἁγίας Φωτεινῆς)
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου τοῦ Μεγάλου καί Ἑλένης, τῶν Ἰσαποστόλων
Ἡ Ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
Κυριακή τοῦ Παραλύτου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλίου, Ἐπισκόπου Λαρίσης
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τῶν Φωτιστῶν τῶν Σλάβων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Χριστοφόρου
Ὁ Βίος τοῦ Προφήτου Ἡσαΐου
Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, τοῦ Θεολόγου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰώβ, τοῦ Δικαίου καί Προφήτου
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἐφραίμ, τοῦ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ Ἀττικῆς
Ἡ Ψηλάφησις τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου, ἀδελφοῦ τοῦ Eὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
Ζωοδόχος Πηγή
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τοῦ Τροπαιοφόρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου
Τό Ἃγιον Πάσχα
Μέγα Σάββατον
Μεγάλη Παρασκευή
Μεγάλη Πέμπτη
Μεγάλη Τετάρτη
Μεγάλη Τρίτη
Μεγάλη Δευτέρα
Κυριακή τῶν Βαΐων
Ἀνάστασις τοῦ Λαζάρου
Ε' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Ε', Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος
Δ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Ἰωάννου τῆς Κλίμακος)
Γ' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Σταυροπροσκυνήσεως)
Μνήμη τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Β' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμά)
Ὁ Βίος τοῦ Ὀσίου Ἀλεξίου, τοῦ ἀνθρώπου τοῦ Θεοῦ
Α' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
Οι Ακολουθίες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής
Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο ευπρόσδεκτος καιρός
Κυριακή τῆς «Τυροφάγου»
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Νικολάου τοῦ Πλανᾶ
Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω
26/02/2022 Ψυχοσάββατον
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας μάρτυρος Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος
Ψυχοσάββατα
Κυριακή τοῦ Ἀσώτου
Ὁ Βίος τῆς ὁσιομάρτυρος Φιλοθέης τῆς Ἀθηναίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος
Κυριακή Τελώνου καί Φαρισαίου
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ἰβηριτίσσης 12/02/2022
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Βλασίου, Ἀρχιεπισκόπου Σεβαστείας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ Στρατηλάτου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Παρθενίου, Ἐπισκόπου Λαμψάκου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου καί Ἰσαποστόλου Φωτίου, Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου καί Δικαίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου καί Ἄννης τῆς Προφήτιδος
Ἡ Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Τρύφωνος τοῦ Μάρτυρος
Πώς καθιερώθηκε η Γιορτή των Τριών Ιεραρχών
Μνήμη εὑρέσεως τῆς ἐν Τήνῳ Ἱερᾶς εἰκόνος Εὐαγγελιστρίας 30/01/2022
Οι Άγιοι Τρείς Ιεράρχες ως μέγιστοι Θεολόγοι και προστάτες της Ελληνικής παιδείας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου
Ὁ Βίος τῆς Ὁσίας Ξένης
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Ἀναστασίου τοῦ Πέρσου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Τιμοθέου τοῦ Ἀποστόλου, μαθητοῦ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου
Ὁ Βίος τῶν Ἁγίων Άθανασίου καί Κυρίλλου, Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου, Ἐπισκόπου Νύσσης
Σύναξις τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καί Βαπτιστοῦ Ἰωάννου καὶ ἡ μετένεξις τῆς Ἁγίας αὐτοῦ Χειρὸς εἰς Κωνσταντινούπολη
Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἠμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ - Σπουδή στήν εἰκόνα τῶν Ἁγίων Θεοφανείων
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Ἀρχιεπισκόπου Καισαρείας Καππαδοκίας, τοῦ Μεγάλου
Ἡ Περιτομὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Στεφάνου τοῦ Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου
Ἡ Θεοτόκος, ἐργαστήριον ἐνανθρωπήσεως - Αἰσθητική καί Θεολογική ἀνάλυση τῆς εἰκόνας τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Εὐγενίας τῆς Ὁσιομάρτυρος
Ὁ Βίος τῆς Ἁγίας Ἀναστασίας τῆς Φαρμακολυτρίας
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Ἱερομάρτυρος καὶ Θεοφόρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Διονυσίου Αἰγίνης τοῦ ἐν Ζακύνθῳ
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἱερομαρτύρου
Ὁ Βίος τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος τοῦ Θαυματουργοῦ, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος Κύπρου
Ἡ Σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης
Ὁ Βίος τοῦ Ὁσίου Παταπίου τοῦ Αἰγυπτίου προστάτου τῶν καρκινοπαθῶν καί τῶν ὑδρωπικῶν
Εορτολόγιο Εορτές και Βίοι Αγίων