Μελέτη Αγίας Γραφής

agiagrafi_2

Σύναξη Μελέτης Αγίας Γραφής στην Αίθουσα του Ιερού Ναού κάθε Δευτέρα 17:30 - 18:30.