Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής

bizantini1

Για ενήλικες

Υπεύθυνος: κ. Κωνσταντίνος Παπαχριστοδούλου.

1ο έτος σπουδών Παρασκευή 17:00-18:00
2ο έτος σπουδών Σάββατο 17:00-18:00
3ο έτος σπουδών Δευτέρα 17:00-18:00
4ο έτος σπουδών Σάββατο 18:00-19:00

Πληροφορίες:                                          

π. Νικόλαος  Γ.  Σιάτος Τηλ. 69.46.49.49.22

Ακούστε ζωντανά τους Ύμνους:

 

Έδωκας Κληρονομίαν

 Ο Ύμνος της Αγάπης - Κύριε Ελέησον Θ. Φωκαέως

Ενοριακές Δραστηριότητες Μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής