Ἱερά Ἐξομολόγηση

iera_exomologisis

 Το Μυστήριο της Ιεράς Μετανοίας (Εξομολογήσεως)

Αγαπητοί μου,

Το Μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως είναι ένα από τα επτά Μυστήρια της Εκκλησίας μας, το οποίον παρέδωσε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός στους μαθητές του, ειπών:

«Όσα αν δήσητε επί της γης, έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ, και όσα εάν λύσητε επί της γης, έσται λελυμένα εν τω ουρανώ» (Ματθ. 18, 18) και 
«Αν τινών αφήτε τας αμαρτίας, αφίενται αυτοίς, αν τινών κρατήτε, κεκράτηνται» (Ιωάν. 20, 23).

Το Ιερό αυτό μυστήριο της μετανοίας παραδοθέν στους Αγίους Αποστόλους,  παρέδoθη, εν συνεχεία, υπ’ αυτών στους Πατέρες και Ποιμένες της Εκκλησίας.

Στην ενορία μας το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως πραγματοποιείται απογευματινές ώρες κατόπιν συνεννοήσεως με τους εφημερίους του Ιερού Ναού.

       
       
       
       
       
Λειτουργική Ζωή Ιερά Εξομολόγηση