Κατηχητικές Συντροφιές

Αγόρια - Κορίτσια Α’ , Β’ , Γ’  Δημοτικού                                                      ΚΥΡΙΑΚΗ  10.30 – 12.00

Κατηχήτριες: κ.κ. Μαίρη Ψάλτη & Μαρία Παπαναγιώτου                                  

Αγόρια - Κορίτσια Δ’, Ε’, Στ’  Δημοτικού                                                      ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 12.00

Κατηχήτρια: κ. Παρασκευή Παπαναγιώτου                            

Αγόρια - Κορίτσια Γυμνασίου                                                                        ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 - 12.00

Κατηχήτρια: κ. Βασιλική Παπαναγιώτου

Αγόρια - Κορίτσια Λυκείου                                                                             ΚΥΡΙΑΚΗ 12.00 - 13.00

Κατηχήτρια: κ. Βασιλική Παπαναγιώτου

Ενοριακές Δραστηριότητες Κατηχητικές Συντροφιές