Κατηχητικές Συντροφιές

Αγόρια - Κορίτσια Α’ , Β’ , Γ’  Δ'  Δημοτικού                                                ΚΥΡΙΑΚΗ  10.30 – 11.30                         

Αγόρια - Κορίτσια  Ε’, Στ’  Δημοτικού                                                          ΚΥΡΙΑΚΗ 10.30 – 11.30

Αγόρια - Κορίτσια Γυμνασίου                                                                         ΚΥΡΙΑΚΗ 11.45 - 12.45

Αγόρια - Κορίτσια Λυκείου                                                                             ΚΥΡΙΑΚΗ 11.45 - 12.45

Ενοριακές Δραστηριότητες Κατηχητικές Συντροφιές