Ενοριακό Κέντρο Διακονίας

P1170525a

Με την αγορά με προσύμφωνο το 2004 οικοπέδου 800 τ.μ. μετά διωρόφου κατοικίας εφαπτόμενο με τον Ιερό μας Ναό, εγκαταστήσαμε όλες τις δραστηριότητες της ενορίας μας και το ονομάσαμε ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ. Στο χώρο αυτό στεγάσαμε:

α) το Κέντρο Ενοριακής Αγάπης.

β) την Ενοριακή Νεανική Εστία.

γ) τη βιβλιοθήκη του Ναού μας, καθώς επίσης δημιουργήσαμε αποθήκη, wc, ως και χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων απολύτως απαραίτητα για μια σύγχρονη Ενορία.

Σήμερα το Ενοριακό Κέντρο αυτό προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στον άνθρωπο κάθε φυλής και ηλικίας, όπου διανέμονται δέματα τροφίμων ρουχισμού-γεύματα αστέγων και ηλικιωμένων ανθρώπων. Η Ενοριακή Νεανική Εστία, διαπαιδαγωγεί νέα παιδιά με την παραδοσιακή βυζαντινή μουσική, την τέχνη της αγιογραφίας και ζωγραφικής, πραγματοποιούνται κατηχητικές συντροφιές και δύο αιμοδοσίες κατ' έτος για τα παιδιά που πάσχουν από μεσογειακή αναιμία. Το Ενοριακό Φιλόπτωχο Ταμείο προσφέρει ενοίκια, φάρμακα και βοηθήματα στους έχοντες ανάγκη ενορίτες. Η δραστηριότητα αυτή ήταν αναγκαία και επιτακτική και θεωρούμε ότι αποτελεί έργο ζωής για την Ενορία μας.

Δια το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους εφημερίους
Ο Πρόεδρος
Πρωτ. Σταύρος Ν. Γούλας, τ. Γυμνασιάρχης

P1170523a

P1170524b

  P1170526a

P1170525a

P1170528a

P1170529a

P1170527