Κείμενα

Εμφάνιση # 
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 01, περί Ἀποταγῆς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 02, περὶ Ἀπροσπαθείας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 03, περὶ Ξενιτείας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 04, περὶ Ὑπακοῆς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 05, περί Μετανοίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 06, περὶ Μνήμης Θανάτου
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λὀγος 07, περὶ τοῦ Χαροποιοῦ Πένθους
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 08, περὶ Ἀοργησίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 09, περὶ Μνησικακίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 10, περὶ Καταλαλιᾶς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 11, περὶ Πολυλογίας καὶ Σιωπῆς
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 12, περὶ Ψεύδους
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 13, περὶ Ἀκηδίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 14, περὶ Γαστριμαργίας
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Σιναΐτης, τῆς Κλίμακος: Κλῖμαξ, Λόγος 15, περὶ Ἁγνείας
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ἀληθῶς Ἀνέστη
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Δάκρυα καί Χαρά
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Δέησις ἁμαρτωλοῦ
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Κατηχητικός Λόγος
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Κυριακή Τυροφάγου (Ὑπόμνημα εἰς τὸν Ἅγιον Εὐαγγελιστὴν Ματθαῖον)
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος γιά τήν ὁμοφυλοφιλία
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος εἰς τήν παραβολή τοῦ Ἀσώτου
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος εἰς τό γενέθλιον τοῦ Σωτῆρος ἠμῶν Ιησοῦ Χριστοῦ
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος Παραινετικός εἰς τήν εἴσοδον τῆς Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Λόγος τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου, ὅτε ἦλθεν ἀπὸ Ἀσίας
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ὅμιλία ἐγκωμιαστική στόν ἀπόστολο Παῦλο
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Ὅμιλία εἰς Μάρτυρας
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Οὐσία καί βάθος μέσα στόν γάμο
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Παιδαγωγικὰ θέματα
Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος: Τόκοι
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Για την ανατροφή των παιδιών
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Για την δύναμη του καλού λόγου και την επιείκεια στους αμαρτωλούς
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Γιατί οι άνθρωποι εχθρεύονται την αλήθεια;
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Επιστήμη και Θρησκεία
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Α' Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν (Όρθοδοξίας)
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Κοίμηση της Θεοτόκου
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Κυριακή των Μυροφόρων
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εἰς τήν Μεγάλη Παρασκευή
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις την Μεταμόρφωση του Σωτήρος
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις τον Εσπερινό της συγχωρήσεως
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Λόγος εις τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Μη κρίνετε, ίνα μη κριθήτε...
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Μόνο αυτό που βγαίνει από το στόμα μας μάς κάνει ακάθαρτους
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Να κρατάτε την πίστη μας που είναι αιώνια και αναμφισβήτητη
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Ὁ Χρυσός Κανόνας («Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως»)
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί κενοδοξίας
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί της ώρας του θανάτου
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί του ανθρωπομορφισμού στην Αγία Γραφή
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί του γογγυσμού κατά του Θεού
Ἅγιος Λουκᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Κριμαίας: Περί των Γαλιλαίων, ων το αίμα Πιλάτος έμιξε μετά των θυσιών αυτών
Ἀρχιμ. Βασίλειος, Καθηγούμενος Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων: "Πάτερ ἡμῶν..."
Πνευματική Ζωή Πατερικά Κείμενα