06/10/2019 Έναρξη των Ενοριακών Δραστηριοτήτων του Τομέα Νεότητος για το έτος 2019-2020

ΞΕΚΙΝΑΜΕ2019 1

Ιερός Ναός Ανακοινώσεις 06/10/2019 Έναρξη των Ενοριακών Δραστηριοτήτων του Τομέα Νεότητος για το έτος 2019-2020