Κατηχητικές Συντροφιές

Αγόρια - Κορίτσια Α’, Β’, Γ’ Δημοτικού:
Κυριακή 10:30-12:00
Αγόρια - Κορίτσια  Δ’, Ε’, Στ’ Δημοτικού:   
Κυριακή 10:30- 12:00
Αγόρια - Κορίτσια Γυμνασίου & Λυκείου:
Κυριακή 10:30-12:00

     
 

Ενοριακές Δραστηριότητες Κατηχητικές Συντροφιές