Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών Μηνός

Κατά το μήνα  Δεκέμβριο,  θα τελούνται καθημερινά ο Όρθρος στις 07:30 και ο Εσπερινός στις 17:00.

  • Από 15 Νοεμβρίου έως τις 24 Δεκεμβρίου ισχύει το Ιερό Σαρανταλείτουργο. Θα τελείται καθημερινά Θεία Λειτουργία.
  • Από τις 25 Δεκεμβρίου θα ισχύσει το πρόγραμμα Ακολουθιών του Αγίου Δωδεκαημέρου.

Η ευλογία της Φανουρόπιτας γίνεται καθημερινά στον Εσπερινό.

Λειτουργική Ζωή Ιερές Ακολουθίες