Ευαγγέλιο της Κυριακής

21/07/2024 Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (η' 5-13)
14/07/2024 ΑΓ. 630 ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝ.) Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19)
07/07/2024 Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ) Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (δ΄ 18-23)
30/06/2024 Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ) Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ι΄ 32-33, 37-38, ιθ΄ 27-30)
23/06/2024 ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ζ΄ 37-52, η΄ 12)
16/06/2024 ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οικ. Συν.) Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ιζ΄ 1-13)
09/06/2024 ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (θ΄ 1-38)
02/06/2024ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (δ΄ 5-42)
26/05/2024 ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ε΄ 1-15)
19/05/2024 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Το Ευαγγέλιον Κατά Μάρκον (ιε' 43 - ιστ' 8)
12/05/2024 ΤΟΥ ΘΩΜΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (κ' 19-31)
05/05/2024 ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (α' 1-17)
28/04/2024 ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ιβ΄ 1-18)
21/04/2024 Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (ι΄ 32-45)
14/04/2024 Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ιωάννου της Κλίμακος) Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (θ' 17-31)
07/04/2024 Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (η΄34 - θ΄1)
31/03/2024 Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμά) Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (β΄ 1-12)
24/03/2024 Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (α΄ 44-52)
17/03/2024 ΤΥΡΙΝΗΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (στ΄14-21)
10/03/2024 ΑΠΟΚΡΕΩ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (κε΄ 31-46)
03/03/2024 ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (Ασώτου) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιε΄ 11-32)
25/02/2024 ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελώνου & Φαρισαίου) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιη΄10-14)
18/02/2024 IZ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Χαναναίας) Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιε΄ 21-28)
11/02/2024 ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ταλάντων) Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (κε' 14-30)
04/02/2024 ΙΕ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (κβ' 35-46)
28/01/2024 ΙΕ' ΛΟΥΚΑ (Ζακχαίου) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιθ΄ 1-10)
21/01/2024 ΙΒ' ΛΟΥΚΑ (10 λεπρών) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιζ΄12-19)
14/01/2024 ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (δ΄ 12-17)
07/01/2024 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (α΄ 29-34)
31/12/2023 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (α' 1-8)
24/12/2023 ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (α΄1-25)
17/12/2023 ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (Των Αγίων Προπατόρων) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιδ΄ 16-24), κατά Ματθαίον (κβ΄ 14)
10/12/2023 Ι' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιγ΄ 10-17)
03/12/2023 ΙΔ' ΛΟΥΚΑ (Τυφλού) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιη' 35-43)
26/11/2023 ΙΓ' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιη΄ 18-27)
19/11/2023 Θ' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιβ΄ 16-21)
12/11/2023 Η' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 25-37)
05/11/2023 Ε' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιστ΄ 19-31)
29/10/2023 Ζ' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (η΄ 41-56)
22/10/2023 ΣΤ' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (η΄ 27-39)
15/10/2023 Δ' ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ' Οικ. Συν.) Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (η΄ 5-15)
08/10/2023 Γ' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ζ΄ 11-16)
01/10/2023 Β' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (στ΄31-36)
24/09/2023 Α' ΛΟΥΚΑ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ε΄1-11)
17/09/2023 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Το Ευαγγέλιο Κατά Μάρκον (η΄34 - θ΄1)
10/09/2023 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (γ΄ 13-17)
03/09/2023 ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (κα΄ 33-42)
26/08/2023 ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιθ΄ 16-26)
20/08/2023 ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιη΄ 23-35)
13/08/2023 Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 14-23)
06/08/2023 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1-9)
30/07/2023 Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιδ΄14-22)
23/07/2023 Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (θ΄27-35)
09/07/2023 Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (η'28 - θ'1)
14/08/2022 Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22-34)
24/07/2022 ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Παραλύτου) Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (θ΄ 1-8)
25/06/2023 Γ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (στ΄ 22-33)
26/09/2021 Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην (ιθ' 25-27, κα΄24-25)
18/10/2020 Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 16-21)
23/08/2020 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)
29/12/2019 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (β' 13-23)
02/09/2018 ΙΔ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (κβ΄ 2-14)
30/11/2014 Ανδρέου Αποστόλου του Πρωτοκλήτου Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (α΄ 35 - 52)
16/11/2014 Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (θ΄ 9-13)
Κυριακοδρόμιο Το Ευαγγέλιο της Κυριακής