17/01/2023 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου

AGRYPNIA 170123

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 17/01/2023 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου