27/10/2022 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου

Image to PDF 20221014 22.51.41 1

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 27/10/2022 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Αγίας Σκέπης της Υπεραγίας Θεοτόκου