20/05/2022 Ιερά Αγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τών Ἁγίων καὶ ἐνδόξων θεοστέπτων Ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 20 05 2022 1

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 20/05/2022 Ιερά Αγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τών Ἁγίων καὶ ἐνδόξων θεοστέπτων Ἰσαποστόλων βασιλέων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης