18/02/2022 Ιερά Αγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τής Ἁγίας Φιλοθέης της Αθηναίας

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ 18 02 2022 1

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 18/02/2022 Ιερά Αγρυπνία ἐπὶ τῇ ἑορτῇ τής Ἁγίας Φιλοθέης της Αθηναίας