11/06/2021 Ιερά Αγρυπνία προς ενίσχυση των διαγωνιζομένων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών

Στον Ιερό Ναό μας την 11ην Ιουνίου, ημέρα Παρασκευή, από ώρα 9:00 μ.μ. έως 12η νυκτερινή, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία προς ενίσχυση των διαγωνιζομένων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών.

Προσκαλούμε άπαντες τους ενορίτες να προσέλθουν και να συμμετάσχουν σ’ αυτή την κατανυκτική σύναξη που αποτελεί ευκαιρία προς ωφέλεια πνευματική όλων μας.

Διά το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και τους εφημερίους
ο Πρόεδρος

Πρωτ. Σταύρος Νικ. Γούλας

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 11/06/2021 Ιερά Αγρυπνία προς ενίσχυση των διαγωνιζομένων μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών