28/06/2020 Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου

πετρος και παυλος

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ

ΕΠΙ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΩΡΑ 21:00μ.μ. - 00:30π.μ.

Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 28/06/2020 Ιερά Αγρυπνία επί τη μνήμη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου