19/07/2012 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Εφόρου και Προστάτου της Ενορίας μας Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου και τη φιλοξενία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία

 

 Ι Ε Ρ Α   Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α 

profitisilias_2 osios_david_en_euvoias_483

Ο Ιερός Ναός μας την 19ην Ιουλίου 2012,

 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 μ.μ. – 2α πρωινή,

πραγματοποιεί Ιερά Αγρυπνία με την ευκαιρία της Εορτής του Εφόρου και Προστάτου της Ενορίας μας Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου και τη φιλοξενία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία

Προσκαλούμε άπαντες τους ενορίτες να προσέλθουν και να συμμετάσχουν σ’ αυτή την κατανυκτική σύναξη που αποτελεί μοναδική ευκαιρία προς ωφέλεια πνευματική όλων μας.

Εκ των Εφημερίων του Ιερού Ναού

 
Λειτουργική Ζωή Ιερές Αγρυπνίες 19/07/2012 Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή του Εφόρου και Προστάτου της Ενορίας μας Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου και τη φιλοξενία της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του εν Ευβοία