Ψυχοσάββατα

“ΥΠΕΡ ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΚΕΚΟΙΜΗΜΕΝΩΝ”

 «Μακάριος, ον εξελέξω και προσελάβου» (Ψαλμ. 64,5)
«Η Ψυχή αυτού εν αγαθοί αυλισθήσεται» (Ψαλμ. 24,13)

Η ορθόδοξη Εκκλησία μας συνεχίζοντας το απολυτρωτικό έργο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, μας βοηθάει ως μέλη της να μην απομακρυνόμαστε, αλλά να βρισκόμαστε πάντοτε στο σωστό δρόμο της σωτηρίας μας. Έτσι εκτός από τα Μυστήρια, καθόρισε και διάφορες άλλες ιερές Ακολουθίες, τελετές και δεήσεις. Σ΄ αυτές τις δεήσεις της μάλιστα η Εκκλησία μας δεν εύχεται μόνο «υπέρ της σωτηρίας των ψυχών ημών», των ζώντων δηλαδή μελών της, αλλά και «υπέρ πάντων των…κεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών».

Ιδιαίτερα μάλιστα για την ανάπαυση των ψυχών «των προκεκοιμημένων» αδελφών μας, η Εκκλησία μας καθιέρωσε τις επιμνημόσυνες δεήσεις και τα τρισάγια και αφιέρωσε και την ημέρα του Σαββάτου, που ο ίδιος ο Θεός είχε αγιάσει στην Παλαιά Διαθήκη, Πέρα από τα Σάββατα όμως όλου του έτους προσδιόρισε συγκεκριμένα Σάββατα, ως Ψ υ χ ο σ ά β β α τ α. Τοιουτοτρόπως έχουμε το Σάββατο πριν από την Κυριακή των Απόκρεω όπου εορτάζεται η μνήμη των απ΄ αιώνων κεκοιμημένων ορθοδόξων χριστιανών, πριν από την Κυριακή της Πεντηκοστής.

Ωσαύτως, το Σάββατο της Τυρινής, τελείται η μνήμη των εν ασκήσει λαμψάντων αγίων ανδρών και γυναικών και το Σάββατο της πρώτης εβδομάδας των νηστειών, τελείται η μνήμη του δια κολλύβων θαύματος του αγίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τύρωνος.

Κατά το πρώτο Ψυχοσάββατο  η Εκκλησία μας εύχεται για όλους τους κοιμηθέντες αδελφούς μας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια μέχρι σήμερα. Ενώ κατά το δεύτερο για όλους τους δικαίους, που λάτρευαν το Θεό και κοιμήθηκαν από την εποχή του Αδάμ μέχρι σήμερα.

Παντού και πάντοτε όμως όλες τις δεήσεις μας για τους κεκοιμημένους αδελφούς μας τις απευθύνουμε προς τον Πανάγαθο και Πανοικτίρμονα Θεό μας, επικαλούμενοι τη φιλανθρωπία και τη φιλευσπλαχνία του. Κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι «πολύ κέρδος» και «πολλή ωφέλεια», δέχονται οι ψυχές των κεκοιμηνένων αδελφών μας, όπως νομοθέτησαν οι άγιοι Απόστολοι.

Κι όχι μόνο οι Απόστολοι, αλλά και πολλοί Πατέρες της Εκκλησιάς μας, ανάμεσα στους οποίους και ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μας διαβεβαιώνουν ότι οι δεήσεις και οι προσευχές μας δεν πάνε χαμένες, αλλά προσφέρουν ευεργετική επίδραση και ωφελούν γενικά τις ψυχές των προαπελθόντων αδελφών μας.

Αξίζει να υπομνησθεί, επίσης, ότι κάθε φορά που προσευχόμαστε «υπέρ αλλήλων», όπως μας υποδεικνύει ο άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος (Ιακ.5,16), επιτελούμε έργο καλό και προπαντός ευπρόσδεκτο στο Θεό.   
   
Παναγιώτης Κ. Μαντζάνας
Θεολόγος-Φιλόλογος