Απόστολος της Κυριακής

Υποκατηγορίες

21/07/2024 Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (στ΄18-23)
14/07/2024 ΑΓ. 630 ΠΑΤΕΡΩΝ (Δ΄ΟΙΚ. ΣΥΝ.) Ο Απόστολος Προς Τίτον επιστολή Παύλου (γ΄8-15)
07/07/2024 Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (γ΄23 - δ΄5)
30/06/2024 Α' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓ. ΠΑΝΤΩΝ) Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ια΄33 - ιβ΄2)
23/06/2024 ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (β΄1-11)
16/06/2024 ΑΓ. 318 ΠΑΤΕΡΩΝ (Α' Οικ. Συν.) Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (κ΄16-18, 28-36)
09/06/2024 ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (ιστ΄16-34)
02/06/20234 ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (ια΄19-30)
26/05/2024 ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (θ΄32-42)
19/05/2024 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (στ' 1-7)
12/05/2024 ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (ιβ' 1-11)
05/05/2024 ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (α' 1-8)
28/04/2024 ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ Ο Ἀπόστολος Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (δ΄4-9)
21/04/2024 Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας) Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (θ΄ 11-14)
14/04/2024 Δ' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Ιωάννου της Κλίμακος) Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (στ΄ 13-20)
07/04/2024 Γ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ) Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (δ΄14 - ε΄6)
31/03/2024 Β' ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Γρηγορίου Παλαμά) Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (α΄10-β΄3)
24/03/2024 Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) Ο Απόστολος Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ια΄24-26, 32-40)
17/03/2024 ΤΥΡΙΝΗΣ Ο Ἀπόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ιγ΄11 - ιδ΄4)
10/03/2024 ΑΠΟΚΡΕΩ Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (η΄8 - θ΄2)
03/03/2024 ΙΖ' ΛΟΥΚΑ (Ασώτου) Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Α΄επιστολή Παύλου (στ΄12-20)
25/02/2024 ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελώνου & Φαρισαίου) Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Β΄ επιστολή Παύλου (γ΄ 10-15)
18/02/2024 ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (στ΄16 - ζ΄1)
11/02/2024 ΙΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (στ΄ 1-10)
04/02/2024 ΙΕ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (δ΄ 6-15)
28/01/2024 ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Α' επιστολή Παύλου (δ΄9-15)
21/01/2024 ΙΒ΄ΛΟΥΚΑ Ο Ἀπόστολος Προς Κολασσαείς επιστολή Παύλου (γ΄ 4-11)
14/01/2024 META ΤΑ ΦΩΤΑ Ο Ἀπόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (δ΄ 7-13)
07/01/2024 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (ιθ΄ 1-8)
31/12/2023 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Ο Απόστολος Προς Τιμόθεον Β' επιστολή Παύλου (δ' 5-8)
24/12/2023 ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ια΄ 9-10, 32-40)
10/12/2023 Ι' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (στ'10-17)
03/12/2023 ΙΔ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (ε' 8-19)
26/11/2023 ΙΓ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (δ΄1-7)
19/11/20223 Θ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (β΄ 14-22)
12/11/2023 Η' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (θ' 6-11)
05/11/2023 Ε' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (στ΄11-18)
29/10/2023 Ζ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄ 16-20)
22/10/2023 ΣΤ΄ ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (α΄ 11-19)
15/10/2023 Δ' ΛΟΥΚΑ (ΑΓ. ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ' Οικ. Συν.) Ο Απόστολος Προς Τίτον επιστολή Παύλου (γ΄ 8-15)
08/10/2023 Γ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (θ' 6-11)
01/10/2023 Β' ΛΟΥΚΑ O Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (στ' 16 - ζ' 1)
24/09/2023 Α' ΛΟΥΚΑ Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Β΄ επιστολή Παύλου (γ΄ 10-15)
17/09/2023 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄ 16-20)
10/09/2023 ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (στ΄ 11-18)
03/09/2023 ΙΓ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (ιστ' 13-24)
27/08/2023 ΙΒ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (ιε΄1-11)
20/08/2023 ΙΑ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (θ΄2-12)
13/08/2023 Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (δ΄9-16)
06/08/2023 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Ἀπόστολος Β΄ επιστολή Πέτρου (α΄ 10-19)
30/07/2023 Η' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (α΄10-17)
23/07/2023 Ζ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ιε΄1-7)
09/07/2023 Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ι' 1-10)
02/07/2023 Δ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (θ΄ 1-7)
25/06/2023 Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ε'1-10)
18/06/2023 Β' ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ) Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (β΄10-16)
21/05/2023 ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Ο Απόστολος Πράξεις των Αποστόλων (κστ' 1,12-20)
04/12/2022 Ι' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (γ΄23 - δ΄5)
20/11/2022 Θ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (β΄ 4-10)
13/11/2022 Η΄ ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ζ' 26- η'2)
30/10/2022 Ε' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (ια΄31 - ιβ΄9)
09/10/2022 Γ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (στ΄ 1-10)
02/09/2022 Β΄ ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (στ΄ 1-10)
25/09/2022 Α' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (δ' 6-15)
14/08/2022 Θ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (γ΄9-17)
24/07/2022 ΣΤ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ιβ΄6-14)
08/05/2022 ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ Ο Απόστολος Α' Καθολική επιστολή Ιωάννου (α' 1-7)
01/05/2022 ΤΟΥ ΘΩΜΑ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (ε' 12-20)
23/01/2022 ΙΔ' ΛΟΥΚΑ Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Α' επιστολή Παύλου (α' 15-17)
26/12/2021 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (α' 11-19)
05/12/2021 Ι' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (ε'22 - στ'2)
14/11/2021 Η΄ ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (δ΄9-16)
03/10/2021 Β΄ ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (δ' 6-15)
26/09/2021 Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ο Απόστολος Α' επιστολή Ιωάννου (δ' 12-19)
25/07/2021 Ε' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (δ'22-27)
17/01/2021 IB' ΛΟΥΚΑ Αντωνίου του Μεγάλου Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17-21)
27/12/2020 ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΝ Αγίου Στεφάνου Πράξεις Αποστόλων (στ΄ 8 – ζ΄ 5, ζ΄ 47-60)
06/12/2020 Ι' ΛΟΥΚΑ Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17-21)
08/11/2020 Ζ' ΛΟΥΚΑ Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (β΄ 2-10)
01/11/2020 Ε' ΛΟΥΚΑ Αγίων Αναργύρων O Απόστολος Προς Κορινθίους Α' επιστολή Παύλου (ιβ' 27- ιγ' 8)
18/10/2020 Γ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κολοσσαείς Επιστολή Παύλου (δ΄ 5-11,14-18)
23/08/2020 ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Φιλιππησίους επιστολή Παύλου (β΄ 5-11)
15/12/2019 ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (Των Αγίων Προπατόρων) Ο Απόστολος Προς Τιμόθεον Β' επιστολή Παύλου (α' 8-18)
20/10/2019 ΣΤ' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (ε'22-στ'2)
22/09/2019 Α' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (α' 21 - β'4)
24/02/2019 ΙΖ'ΛΟΥΚΑ (Ασώτου) Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (δ' 6-15)
10/02/2019 ΙΖ' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Προς Τιμόθεον Β' επιστολή Παύλου (β' 1-10)
09/12/2018 Ι' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (δ' 22-27)
15/11/2015 Η' ΛΟΥΚΑ Ο Απόστολος Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (β΄ 14-22)
09/08/2015 Ι' ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (α΄ 12-17,21-26)
01/02/2015 ΙΣΤ' ΛΟΥΚΑ (Τελώνου & Φαρισαίου) Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (η΄ 28-39)
16/11/2014 Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ο Απόστολος Προς Ρωμαίους επιστολή Παύλου (ι΄11–ια'2)
09/03/2014 Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ) Ο Απόστολος Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 1-10)