23/01/2022 Αρχ. Θ.Λειτ. και Ιερό Μνημ. «Υπέρ των κατά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτυρικώς τελειωθέντων»

Ιερός Ναός Βίντεο από Εκδηλώσεις 23/01/2022 Αρχ. Θ.Λειτ. και Ιερό Μνημ. «Υπέρ των κατά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτυρικώς τελειωθέντων»