Βίντεο των Αγιογραφιών του Ιερού Ναού


Αγιογράφοι: Αδελφοί Μπαλογιάννη 1978-1992
©2016 Χρήστος Κωνσταντόπουλος
Δημοσιογράφος-Ιστορικός Τέχνης

Ιερός Ναός Βίντεο από Εκδηλώσεις Βίντεο των Αγιογραφιών του Ιερού Ναού