23/01/2022 Αρχ. Θ.Λειτ. και Μνημόσυνο «Υπέρ των κατά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτυρικώς τελειωθέντων»

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 23/01/2022 Αρχ. Θ.Λειτ. και Μνημόσυνο «Υπέρ των κατά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν μαρτυρικώς τελειωθέντων»