17/10/2021 46η Εθελοντική Αιμοδοσία

Φωτογραφίες: Έρη Άνθη

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 17/10/2021 46η Εθελοντική Αιμοδοσία