30/04/2021 Μεγάλη Παρασκευή στον Ιερό Ναό μας

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 30/04/2021 Μεγάλη Παρασκευή στον Ιερό Ναό μας