23/11/2019 Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του εν Ευβοία

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος 

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 23/11/2019 Υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Οσίου Δαυίδ του Γέροντος του εν Ευβοία