11/05/2019 Πασχαλιάτικη Εορταστική Εκδήλωση

P5119150

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 11/05/2019 Πασχαλιάτικη Εορταστική Εκδήλωση