25/03/2017 Εσπερινή Συνεστίαση

P3255909

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 25/03/2017 Εσπερινή Συνεστίαση