22/10/2016 Προσκυνηματική εκδρομή στον Ορχομενό, την Δαμάστα και τα Καμένα Βούρλα

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 22/10/2016 Προσκυνηματική εκδρομή στον Ορχομενό, την Δαμάστα και τα Καμένα Βούρλα