06/03/2016 Εθνικοθρησκευτική Εκδήλωση

 

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 06/03/2016 Εθνικοθρησκευτική Εκδήλωση