19/07/2015 Πανηγ. Εσπερινός χοροστ. Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεθώνης κ.κ. Κλήμεντος

Εκκλησιαστικό Βίντεο StudioVGgr Ευάγγελος Νικ.Γούλας.

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 19/07/2015 Πανηγ. Εσπερινός χοροστ. Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Μεθώνης κ.κ. Κλήμεντος