27-28/06/2015 Προσκυνηματική εκδρομή στην Καρδίτσα και τα Μετέωρα

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 27-28/06/2015 Προσκυνηματική εκδρομή στην Καρδίτσα και τα Μετέωρα