16/05/2015 Καλοκαιρινή γιορτή κατηχητικών σχολείων

Φωτογραφίες: Τάσος Παρασκευόπουλος

Ιερός Ναός Φωτογραφικό υλικό 16/05/2015 Καλοκαιρινή γιορτή κατηχητικών σχολείων