10/10/2021 Αγιασμός για την έναρξη δραστηριοτήτων του τομέα νεότητας

ΞΕΚΙΝΑΜΕ2021 1

Ιερός Ναός Ανακοινώσεις 10/10/2021 Αγιασμός για την έναρξη δραστηριοτήτων του τομέα νεότητας