05/11/2020 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου εν όψει της ιδιαζούσης υγειονομικής περιστάσεως

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 107 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου 1

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 107 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 107 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου 3

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 107 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου 4

 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 107 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου 5

Ιερός Ναός Ανακοινώσεις 05/11/2020 Μήνυμα Ιεράς Συνόδου εν όψει της ιδιαζούσης υγειονομικής περιστάσεως