02/04/2020 Εγκύκλιος περί των Αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. ως προς το ζήτημα του νέου κορωνοϊού Covid-19

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 2

ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 3ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 4ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 5ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 6ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 7     ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΡ. 35 Αποφάσεις Δ.Ι.Σ. 1 4 2020 1

Ιερός Ναός Ανακοινώσεις 02/04/2020 Εγκύκλιος περί των Αποφάσεων της Δ.Ι.Σ. ως προς το ζήτημα του νέου κορωνοϊού Covid-19