19/12/2018 Χορωδιακή Συναυλία με τίτλο "ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ" στον Ιερό μας Ναό

Syhnaylia 19 12a

Syhnaylia 19 12b

Ιερός Ναός Ανακοινώσεις 19/12/2018 Χορωδιακή Συναυλία με τίτλο "ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ" στον Ιερό μας Ναό