Εορτολόγιο

Σεπτέμβριος

 

1

1 Σεπτεμβρίου

Εορτή της Ινδίκτου, Συμεών του στυλίτου οσίου, Αγαθόκλειας μάρτυρος

 

2

2 Σεπτεμβρίου

Μάμαντος Μάρτυρος, Ιωάννου του Νηστευτού

 

3

3 Σεπτεμβρίου

Ανθίμου, Θεοκτίστου, Χαρίτωνος, Φοίβης διακόνου

 

4

4 Σεπτεμβρίου

Μωϋσέως Προφήτου, Βαβύλα ιερομάρτυρος., Ερμιόνης θυγατρός Φιλίππου

 

5

5 Σεπτεμβρίου

Ζαχαρίου προφήτου πατρός του Προδρόμου

 

6

6 Σεπτεμβρίου

Ανάμνησις Θαύματος Αρχαγγέλου Μιχαήλ, Καλοδότης, Ανδρονίκου στρατιώτου

 

7

7 Σεπτεμβρίου

Σώζοντος και Ευψυχίου μαρτύρων, Ευόδου και Ονησιφόρου Αποστόλων

 

8

8 Σεπτεμβρίου

Το Γενέθλιον της Υπεραγίας Θεοτόκου

 

9

9 Σεπτεμβρίου

Των Αγίων Θεοπατέρων Ιωακείμ και Aννης

 

10

10 Σεπτεμβρίου

Μηνοδώρας, Μητροδώρας, Νυμφοδώρας μαρτύρων

 

11

11 Σεπτεμβρίου

Θεοδώρας οσίας, Ευφροσύνου οσίου, Ευανθίας

 

12

12 Σεπτεμβρίου

Αυτονόμου μάρτυρος, Δανιήλ του Θασίου, Κουρνούτου, Ανδρονίκου του εν τη Ατρώα

 

13

13 Σεπτεμβρίου

Κορνηλίου εκατοντάρχου, Σελεύκου, Λουκιανού, λεοντίου μαρτύρων

 

14

14 Σεπτεμβρίου

ΥΨΩΣΙΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (νηστεία)

 

15

15 Σεπτεμβρίου

Νικήτα μεγαλομάρτυρος, Φιλοθέου, Συμεών Θεσσαλονίκης

 

16

16 Σεπτεμβρίου

Ευφημίας μεγαλομάρτυρος, Κασσιανού οσίου του Κυπρίου

 

17

17 Σεπτεμβρίου

Σοφίας και τριών θυγατέρων αυτής Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης. Ηρακλειδίου επισκόπου Ταμασέων, Αυξιβίου επισκόπου Σόλων, Αναστασίου οσίου εν Περιστερονοπηγή Κύπρου

 

18

18 Σεπτεμβρίου

Ευμενίου επισκόπου Γορτύνης Κρήτης, Αριάδνης μάρτυρος

 

19

19 Σεπτεμβρίου

Τροφίμου, Σαββατίου και Δορυμέδοντος μαρτύρων

 

20

20 Σεπτεμβρίου

Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και των συν αυτώ

 

21

21 Σεπτεμβρίου

Ιωνά του προφήτου, Κοδράτου αποστόλου, Μελετίου και Ισαακίου επισκόπων Κύπρου, Βάσσας μάρτυρος

 

22

22 Σεπτεμβρίου

Φωκά ιερομάρτυρος , Ισαάκ και Μαρτίνου μαρτύρων

 

23

23 Σεπτεμβρίου

Η Σύλληψις του Τιμίου Προδρόμου, Ξανθίππης και Πολυξένης των αυταδέλφων οσίων

 

24

24 Σεπτεμβρίου

Θέκλης ισαποστόλου, Παναγίας Μυρτιδιωτίσσης

 

25

25 Σεπτεμβρίου

Ευφροσύνης οσίας και πατρός, Παφνουτίου μάρτυρος

 

26

26 Σεπτεμβρίου

Μετάστασις Ιωάννου του Ευαγγελιστού

 

27

27 Σεπτεμβρίου

Καλλιστράτου μάρτυρος , Αριστάρχου και Ζήνωνος αποστόλων

 

28

28 Σεπτεμβρίου

Χαρίτωνος ομολογητού, Βαρούχ του προφήτου, Αυξεντίου οσίου του Κυπρίου, η εύρεσις του τιμίου λειψάνου του Αγίου Νεοφύτου

 

29

29 Σεπτεμβρίου

Κυριακού αναχωρητού, Πετρωνίας μάρτυρος

 

30

30 Σεπτεμβρίου

Γρηγορίου ιερομάρτυρος φωτιστού Αρμενίας