Εορτολόγιο

Ιούνιος

 

1

1 Ιουνίου

Ιουστίνου Φιλοσόφου και μάρτυρος, Ιούστου, Χαρίτωνος και Χαριτούς μαρτύρων

 

2

2 Ιουνίου

Νικηφόρου Κων/λεως, Κων/ντίνου νεομ.

 

3

3 Ιουνίου

Λουκιλλιανού και Παύλης και των συν αυτοίς

 

4

4 Ιουνίου

Μάρθας και Μαρίας αδελφών Λαζάρου, Αγίου Μητροφάνου, Επισκόπου Κωνσταντινουπόλεως

 

5

5 Ιουνίου

Δωροθέου επισκόπου Τύρου

 

6

6 Ιουνίου

Ιλαρίωνος οσίου της μονής Δαλμάτων

 

7

7 Ιουνίου

Θεοδότου ιερομ. του εν Αγκύρα, Σεβαστιανής

 

8

8 Ιουνίου

Καλλιόπης μάρτυρος, ανακομιδή λειψάνων Θεοδώρου του Στρατηλάτου

 

9

9 Ιουνίου

Κυρίλλου αρχιεπισκόπου Αλεξανρείας

 

10

10 Ιουνίου

Αλεξάνδρου και Αντωνινίνης των μαρτύρων

 

11

11 Ιουνίου

Βαρνάβα Αποστόλου ιδρυτού και προστάτου της Εκκλησίας Κύπρου. Βαρθολομαίου αποστόλου

 

12

12 Ιουνίου

Ονουφρίου, Πέτρου του εν Αθω, οσίων

 

13

13 Ιουνίου

Ακυλίνης μάρτυρος, Τριφυλλίου επισκόπου Λήδρας

 

14

14 Ιουνίου

Ελισσαίου προφήτου, Μεθοδίου Αρχιεπ. Κων/λεως

 

15

15 Ιουνίου

Αμώς του Προφήτου, Ιερωνύμου, Αυγουστίνου

 

16

16 Ιουνίου

Τύχωνος επ. Αμαθούντος Κύπρου

 

17

17 Ιουνίου

Ισαύρου, Μανουήλ, Βασιλείου, Ινοκεντίου και λοιπών μαρτύρων

 

18

18 Ιουνίου

Λεοντίου, Υπατίου, Αιθερίου, Θεοδούλου

 

19

19 Ιουνίου

Ιούδα (Θαδδαίου) αποστ., Ζήνωνος, Παϊσίου

 

20

20 Ιουνίου

Μεθοδίου επισκ. Πατάρων, Νικολάου Καβάσιλα

 

21

21 Ιουνίου

Ιουλιανού μάρτυρος, Τερεντίου επισκόπου Ικονίου

 

22

22 Ιουνίου

Ευσεβίου ιερομάρτ., Ζήνωνος και Ζηνά, Βασιλέιου επισκόπου Πατελαρίας

 

23

23 Ιουνίου

Αγριππίνης μάρτυρος, Αριστοκλέους, Δημητρίου και Αθανασίου αναγνώστου μαρτύρων των Κυπρίων

 

24

24 Ιουνίου

Το Γενέθλιον του Βαπτιστού Ιωάννου

 

25

25 Ιουνίου

Φεβρωνίας οσιομάρτυρος, Ορεντίου και των συν αυτώ μαρτύρων

 

26

26 Ιουνίου

Δαβίδ του εν Θεσσαλονίκη , Ιωάννου επισκόπου Γοτθίας

 

27

27 Ιουνίου

Σαμψών Ξενοδόχου, Ιωάννας μυροφόρου

 

28

28 Ιουνίου

Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων (ανακομ. λειψάνων)

 

29

29 Ιουνίου

Πέτρου και Παύλου, του και Ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος, των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων

 

30

30 Ιουνίου

Σύναξις των δώδεκα Αποστόλων