Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Ημέρα

Ώρα

Ακολουθία

Κυριακή πρωί 6:45 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου
Κυριακή εσπέρας 6:00 μ.μ. Κατανυκτικός Εσπερινός
Καθημερινά πρωί 7:30 π.μ. Όρθρος, Ώρες και Εσπερινός
Καθημερινά απόγευμα 6:00 μ.μ. Μέγα Απόδειπνο
Τετάρτη απόγευμα 6:00 μ.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Παρασκευή πρωί 7:00 π.μ. Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
Παρασκευή απόγευμα 5:00 μ.μ. και 7:00 μ.μ. Χαιρετισμοί της Θεοτόκου (εκτός πρώτης Παρασκευής που θα γίνουν μόνο στις 7:00 μ.μ.)
Σάββατο πρωί 7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία του Ιερού Χρυσοστόμου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Στις 8 Μαρτίου, θα τελεσθεί Θ. Λειτουργία επί την μνήμη των Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων μετατιθεμένης λόγω Ψυχοσαββάτου.
2. Στις 8 Μαρτίου, στις 06:00 μ.μ. θα τελεστεί Εσπερινός και επιμνημόσυνη δέηση Υπέρ των Ψυχών των κεκοιμημένων.
3. Στις 24 Μαρτίου, στις 6:00 μ.μ. θα τελεσθεί ο Μέγας Εσπερινός του Ευαγγελισμού και στις 25 Μαρτίου, στις 7:00 π.μ. η Θ. Λειτουργία.
4. 17 Απριλίου 07:00π.μ. : Όρθρος, Ώρες & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (θα τελεστεί πρωί λόγω του Μεγάλου Κανόνος)
    06:00μ.μ.: Μικρό Απόδειπνο & Μέγας Κανών
5. 18 Απριλίου 07:00 π.μ. : Όρθρος, Ώρες & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
6. 19 Απριλίου 07:00 π.μ. : Όρθρος, Ώρες & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
    05:00 μ.μ. & 07:00 μ.μ. : Ο Ακάθιστος Ύμνος
7. 24 Απριλίου 07:00 π.μ. : Όρθρος, Ώρες & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία (θα τελεστεί πρωί λόγω Σχολείων)
8. 25 Απριλίου 07:00 π.μ. : Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία Αγίου Μάρκου Αποστόλου
9. 26 Απριλίου 07:00 π.μ. : Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία
    06:00 μ.μ.: Μικρό Απόδειπνο & Κανόνας Αγίου Λαζάρου

Oι Εφημέριοι και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο σας εύχονται ολοψύχως

Καλή και Ευλογημένη Μεγάλη Τεσσαρακοστή

Κυριακοδρόμιο Ο Απόστολος Uncategorised Πρόγραμμα Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς