Ευαγγέλια και Απόστολοι

Υποκατηγορίες

26/10/2020 Αγίου Δημητρίου Ο Απόστολος Προς Τιμόθεον Β' επιστολή Παύλου (β' 1-10)
26/10/2020 Αγίου Δημητρίου Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ιε΄17 - ιστ΄2)
14/09/2020 ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Κορινθίους Α΄ επιστολή Παύλου (α΄ 18-24)
14/09/2020 ΥΨΩΣΙΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ιθ΄ 6-11, 13-20, 25-28, 30-35)
08/09/2020 ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Φιλιππησίους επιστολή Παύλου (β΄ 5-11)
08/09/2020 ΓΕΝΕΘΛΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)
01/09/2020 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Α΄ επιστολή Παύλου (β΄ 1-7)
01/09/2020 ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΝΔΙΚΤΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (δ΄ 16-22)
29/08/2020 Αποτομή Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου Βαπτιστού Ο Απόστολος Πράξεις (ιγ΄ 25-32)
29/08/2020 Αποτομή Τιμίας Κεφαλής Ιωάννου Βαπτιστού Το Ευαγγέλιο κατά Μάρκον (στ'14-30)
15/08/2020 Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Φιλιππησίους επιστολή Παύλου (β΄ 5-11)
15/08/2020 Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)
06/08/2020 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Ἀπόστολος Β΄ επιστολή Πέτρου (α΄ 10-19)
06/08/2020 Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1-9)
20/07/2020 Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου Ο Απόστολος Προς Ιάκωβον Επιστολή Παύλου (ε΄ 10-20)
20/07/2020 Προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (δ' 22-30)
29/06/2020 Πέτρου & Παύλου Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (ια΄21 - ιβ΄9)
29/06/2020 Πέτρου & Παύλου Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιστ' 13-19)
08/06/2020 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Ο Ἀπόστολος Πρός Ἐφεσίους επιστολή Παύλου (ε΄ 8-19)
08/06/2020 ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιη΄ 10-20)
06/06/2020 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Ο Απόστολος Προς Θεσσαλονικείς Α' επιστολή Παύλου (δ' 13-17)
06/06/2020 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην (κα' 14-25)
28/05/2020 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (α' 1-12)
28/05/2020 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (κδ' 36-53)
13/05/2020 ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Ο Ἀπόστολος Πράξεις Αποστόλων (ιδ΄6-18)
13/05/2020 ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ζ΄ 14-30)
11/04/2020 Ανάστασις του Λαζάρου Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιβ΄ 28 - ιγ΄ 8)
11/04/2020 Ανάστασις του Λαζάρου Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ια΄ 1-45)
25/03/2020 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (β΄ 11-18)
25/03/2020 Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (α΄ 24-38)
22/02/2020 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Ο Ἀπόστολος Προς Θεσσαλονικείς Α΄επιστολή Παύλου (δ΄13-17)
22/02/2020 ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (κα΄ 8-9, 25-27, 33-36)
30/01/2020 Των Τριών Ιεραρχών Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7-16)
30/01/2020 Των Τριών Ιεραρχών Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19)
07/01/2020 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Ο Απόστολος Πράξεις Αποστόλων (ιθ΄ 1-8)
07/01/2020 Σύναξις Ιωάννου του Προδρόμου και Βαπτιστού Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (α΄ 29-34)
06/01/2020 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Απόστολος Προς Τίτον επιστολή Παύλου (β΄ 11-14, γ΄4-7)
06/01/2020 ΤΑ ΑΓΙΑ ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (γ΄ 13-17)
01/01/2020 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου του Μεγάλου Ο Απόστολος Προς Κολασσαείς επιστολή Παύλου (β΄ 8-12)
01/01/2020 ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, Βασιλείου του Μεγάλου Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (β΄ 20-21, 40-52)
26/12/2019 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (β΄ 11-18)
26/12/2019 ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (β' 13-23)
25/12/2019 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (δ΄ 4-7)
25/12/2019 Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (β΄ 1-12)
21/11/2019 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (θ΄ 1-7)
21/11/2019 ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)
25/01/2019 Γρηγορίου του Θεολόγου Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ζ΄26 - η΄2)
25/01/2019 Γρηγορίου του Θεολόγου Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ι΄ 9-16)
18/01/2019 Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατρ. Αλεξανδρείας Ο Ἀπόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7-16)
18/01/2019 Ἀθανασίου & Κυρίλλου Πατρ. Αλεξανδρείας Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ε΄ 14-19)
17/01/2019 Αντωνίου του Μεγάλου Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17-21)
17/01/2019 Αντωνίου του Μεγάλου Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (στ΄ 17-23)
26/09/2018 Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Ο Απόστολος Α' επιστολή Ιωάννου (δ' 12-19)
26/09/2018 Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου Το Ευαγγέλιο κατά Ιωάννην (ιθ' 25-27, κα΄24-25)
02/05/2018 ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Ο Απόστολος Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ' 7-16)
10/02/2017 Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Β΄ επιστολή Παύλου (β΄1-10)
10/02/2017 Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος Το Ευαγγέλιο Κατά Ιωάννην (ιε΄17 - ιστ΄2)
17/01/2017 Αντωνίου του Μεγάλου Το Ευαγγέλιο Κατά Λουκάν (ιζ΄12-19)
26/12/2016 ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Απόστολος Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (α' 11-19)
25/05/2016 ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ Ο Απόστολος Προς Κορινθίους Β' επιστολή Παύλου (δ' 6-15)
26/12/2015 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Ο Ἀπόστολος Προς Τιμόθεον Α' επιστολή Παύλου (στ΄ 11-16)
26/12/2015 ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (ιβ΄ 15-21)
27/12/2014 Ἅγίου Στεφάνου του Πρωτομάρτυρος Το Ευαγγέλιο Κατά Ματθαίον (κα΄ 33-42)
Ευαγγέλια & Απόστολοι